Marketingové aktivity Obecního úřadu Velký Karlov

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Marketingové aktivity Obecního úřadu Velký Karlov

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Marketingové aktivity Obecního úřadu Velký Karlov
Autor: Prudký, Tomáš
Vedoucí: Ševčíková, Lenka
Abstrakt: Marketing se v poslední době dostává do popředí i ve veřejném sektoru. Jeho představitelé si stále více uvědomují, že vhodná marketingová strategie města obce) může znamenat pro region příliv nových investic v podobě podnikatelských subjektů, zvýšení zájmu turistů o region a v neposlední řadě i spokojený život a vysokou životní úroveň vlastních obyva-tel. Ze všech oblastí marketingu je pro obec marketingová komunikace tou nejvýznamněj-ší. Obec musí vědět, co může občanům nabídnout a také si musí uvědomit, co po ní žádají občané. Tyto dvě činnosti zajišťuje právě efektivní marketingová komunikace. Moje práce se tedy zaměřuje převážně na zhodnocení současného stavu komunikačních aktivit obce Velký Karlov. Tyto aktivity podrobím kritickému zhodnocení a dále se budu snažit navrh-nout optimální způsob komunikace obce s širokou veřejností. Věřím, že navrhované závěry budou uplatněny i v praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/520
Datum: 2006-05-19
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 4116


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
prudký_2006_bp.pdfZablokované 3.205Mb PDF
prudký_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
prudký_2006_op.doc 1.639Mb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet