Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František cs
dc.contributor.author Kalužová, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:04:52Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:22Z
dc.date.issued 2008-03-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5454
dc.description.abstract Svoji diplomovou práci jsem psala na téma Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměst-nanců. Mým cílem bylo zjištění celkové míry pracovní spokojenosti, odhalení faktorů, které determinují pracovní spokojenost, a faktorů, které jsou zdrojem pracovní nespokojenosti za-městnanců. Na stanovené cíle jsem odpovídala prostřednictvím analýzy pěti stanovených výzkumných okruhů: okruh 1 - Informovanost; okruh 2 - Vzájemná spolupráce; okruh 3 - Vedení nadřízeným; okruh 4 - Kariérní růst, benefity; okruh 5 - Pracovní podmínky. Na základě dosažených výsledků jsem zjistila, že ve všech analyzovaných okruzích jsou nejméně spokojeni na úseku Závod Pozemní stavitelství; středně spokojeni na úseku Závod Dopravní stavby; nejvíce spokojeni na úseku Ředitelství. cs
dc.format 85 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1208725 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.03.2010 cs
dc.subject Absentismus cs
dc.subject analýza cs
dc.subject determinanty cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject faktor cs
dc.subject fluktuace cs
dc.subject hypotéza cs
dc.subject měření cs
dc.subject metoda cs
dc.subject neparametrický cs
dc.subject pracovní angažovanost cs
dc.subject pracovní chování cs
dc.subject pracovní motivace cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject parametrický cs
dc.subject produktivita cs
dc.subject proměnná cs
dc.subject test cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject výzkumný nástroj cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject Analysis of factors influencing job satisfaction Absenteeism en
dc.subject analysis en
dc.subject determinants en
dc.subject questioner en
dc.subject factor en
dc.subject Employee turnover en
dc.subject Hypothesis en
dc.subject measurements en
dc.subject methodology en
dc.subject non-parametric en
dc.subject job commitment en
dc.subject labor behavior en
dc.subject work motivation en
dc.subject job satisfaction en
dc.subject parametric en
dc.subject productivity en
dc.subject variable en
dc.subject test en
dc.subject research en
dc.subject research tool en
dc.subject employee en
dc.title Analýza faktorů pracovní spokojenosti zaměstnanců cs
dc.title.alternative Analysis of factors influencing job satisfaction en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Poledňová, Ivana cs
dc.date.accepted 2008-05-13 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis is Analysis of Employee Satisfactions. My goal was to determine the overall satisfaction of employees, discovering factors that determines their satisfaction as well as dissatisfaction. To discover the answers, I analyzed the following five research areas: area 1 - Access to Information; area 2 - Employee Cooperation; area 3 - Supervision; area 4 - Career advancement, Employee Benefits; area 5 - Labor Environment. The results of my research showed that the least satisfied were employees of Závod Pozemní stavitelství; employees of Závod Dopravní stavby were generally satisfied; and the most satisfied were employees of the company Headquarters. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009132
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kalužová_2008_dp.pdfBlocked 1.152Mb PDF View/Open
kalužová_2008_vp.doc 48.22Kb Microsoft Word View/Open
kalužová_2008_op.doc 935.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account