Marketingová strategie firmy AuDaCon AG při vstupu na slovenský trh

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová strategie firmy AuDaCon AG při vstupu na slovenský trh

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila cs
dc.contributor.author Labudková, Eva cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:20:45Z
dc.date.available 2010-07-16T13:20:45Z
dc.date.issued 2008-04-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5605
dc.description.abstract Tato práce se zabývá strategickou marketingovou analýzou na B2B trhu a přibližuje, jak její výsledky aplikovat do marketingové strategie firmy, která se chystá expandovat na nový trh. Cílem práce je zmapovat současnou situaci rakouské firmy AuDaCon AG, teoretická východiska aplikovat na její záměr expandovat do automobilového odvětví na Slovenském trhu, a doporučit firmě jak používat konkrétní marketingové nástroje v prostředí Slovenské republiky tak, aby se jí dařilo plnit cíle. cs
dc.format 110 s. cs
dc.format.extent 1192052 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject B2B trh cs
dc.subject slovenský trh cs
dc.subject vstup na nový trh cs
dc.subject automobilové odvětví cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject tržní segmenty cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová strategie firmy cs
dc.subject AuDaCon AG cs
dc.subject B2B market en
dc.subject Slovakia market en
dc.subject an entry into a new market en
dc.subject a vehicular field en
dc.subject a situation analysis en
dc.subject a target group en
dc.subject a marketing mix en
dc.subject a marketing strategy en
dc.subject AuDaCon AG en
dc.title Marketingová strategie firmy AuDaCon AG při vstupu na slovenský trh cs
dc.title.alternative The marketing strategy of a company AuDaCon AG for an entry into a Slovak market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim cs
dc.date.accepted 2008-05-30 cs
dc.description.abstract-translated This graduation theses deals with a strategic marketing analysis in B2B market and desribes how to use its results into a marketing strategy when a company wants to expand into a new market. The goal of this graduation theses is to describe a present situation of Austrian company AuDaCon AG, to use a theoretical basis into its intention to expand into a vehicular field on Slovakia and to suggest how to use marketing tools in Slovakia market. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7551
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
labudková_2008_dp.pdf 1.136Mb PDF View/Open
labudková_2008_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
labudková_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account