Fair trade v marketingových komunikacích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fair trade v marketingových komunikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan cs
dc.contributor.author Krutílková, Pavla cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:37:29Z
dc.date.available 2010-07-16T16:37:29Z
dc.date.issued 2008-05-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6029
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o novém, rostoucím konceptu Fair Trade. Teoretická část analyzuje problematiku CRS, zeleného marketingu, marketingových komunikací i globálních problémů. Praktická část se zabývá historií Fair trade a principy jeho fungová-ní. Analyzuje, jaké stojí před Fair trade limity a výzvy. Hlavní část praktické části je věnována Fair trade v marketingových komunikacích, a to ve světe i nás. Popisuje, jak je Fair trade komunikován jak ziskovými, tak neziskovými organizacemi. Naznačuje, proč je možné Fair trade považovat za marketingovou hodnotu. V závěru práce je vyhodnocen dotazník o etickém nakupování mladých lidí. cs
dc.format 64 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1523948 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject CRS cs
dc.subject etický konzumerismus cs
dc.subject zelený marketing cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject Cause related marketing cs
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject Fair trade cs
dc.subject CRS en
dc.subject ethical consumerism en
dc.subject green marketing en
dc.subject social marketing en
dc.subject Cause Related Marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject Fair trade en
dc.title Fair trade v marketingových komunikacích cs
dc.title.alternative Fair trade in marketing communications en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda cs
dc.date.accepted 2008-06-03 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is about a new, growing concept of Fair trade. The theoretical part analyzes a problem of CSR, green marketing, marketing communications and also global problems. Practical part includes the history of Fair trade and the basic principles of its function. It analyzes what are the limits and challenges of Fair trade. Main part of the practical part is dedicated to Fair trade in marketing communications in the Czech Republic and in the world. It describes the possibilities of communicating Fair trade by non-/profit organizations. It shows why we can consider Fair trade as a marketing value. At the end a questionnaire about ethical shopping of young people is evaluated. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7466
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krutílková_2008_bp.pdfBlocked 1.453Mb PDF View/Open
krutílková_2008_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
krutílková_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account