Managing Service Quality Through The Use of Marketing Tools

DSpace Repository

Language: English čeština 

Managing Service Quality Through The Use of Marketing Tools

Show full item record

No preview available
Title: Managing Service Quality Through The Use of Marketing Tools
Author: Juříková, Martina
URI: http://hdl.handle.net/10563/8322
Date: 2009-02-06
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 06.02.2018


Abstrakt:

S rostoucím sektorem služeb sílí konkurenční prostředí a vyvstává tak potřeba efektivního řízení kvality služeb včetně důsledného marketing managementu v terciární sféře. Hlavním cílem této práce je na základě analýz ověřit, zda lze řídit kvalitu služeb a přitom dosáhnout ekonomického i komunikačního efektu (tzn. nejen zisku, ale i známosti značky produktu či poskytovatele, příp. loajality k ní) nastavením a efektivním využitím nástrojů marketingu, a to na základě výstupů marketingového výzkumu. V první části jsou uvedeny důvody, zdroje motivace autorky psát o dané problematice, je zde vyjádřen postoj k současné situaci v terciárním sektoru a významu řízení kvality. Tato část ústí ve formulaci cílů a hypotéz, volbu metodologie práce. K naplnění cílů je následně zpracována rešerše dostupných sekundárních zdrojů informací (zejména odborných publikací, článků a studií) a realizována průzkumná sonda zjišťující míru implementace marketingu do českých podniků služeb. Syntézou výstupů literární rešerše a konfrontace primárních šetření byl vytvořen základ pro model marketingového plánování ve službách zohledňující řízení kvality služeb, který je hlavním přínosem práce. Přínos práce pro teorii dále spočívá v definici specifik marketingového řízení v podnicích služeb a metodologii marketingového výzkumu pro řízení kvality služeb.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
juříková_2009_dp.pdfBlocked 2.845Mb PDF View/Open
juříková_2009_vp.pdf 97.95Kb PDF View/Open
juříková_2009_op.pdf 82.60Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account