Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu

Show full item record

No preview available
Title: Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu
Author: Voloch, Jaroslav
URI: http://hdl.handle.net/10563/8336
Date: 2009-09-30
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: application/pdf
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Teze disertační práce řeší problematiku trendů rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu. Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního průzkumu identifikovat a zhodnotit současný stav vztahů firmy a zákazníka na průmyslovém trhu v prostřední nového marketingu v České republice s ohledem na vývojové trendy tohoto vztahu. Navrhnout postup při zavádění principů CRM do jednotlivých průmyslových společností, a tím nastínit implementační postup teoretických poznatků (východisek) do podnikové praxe. Literární rešerše (první kapitola) je selektována do čtyř základních částí. První část poukazuje na problematiku trhu, průmyslového trhu či firemního nakupování. Druhá část se věnuje definování vybraných průmyslů - stavebnictví, strojírenství, energetika. Třetí část je věnována marketingu, jeho vývojovým tendencím i problematice nového marketingu. Čtvrtá se zabývá problematikou zákazníků. Ve druhé a třetí kapitole autor definuje cíle a hypotézy disertační práce. Ve čtvrté kapitole autor uvádí metody, použité při zpracovávání disertační práce včetně definování rizik disertační práce. Obsahem páté kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce. Konkrétně vyhodnocení výsledků z provedeného kvantitativního a kvalitativního průzkumu. Dále je zde verifikace cílů a hypotéz. Na základě všech výsledků, autor v osmé kapitole navrhl, konkrétní doporučení pro průmyslové společnosti. Teoretické, praktické a pedagogické přínosy disertační práce jsou přiblíženy v deváté kapitole.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
voloch_2009_dp.pdf 1.650Mb PDF View/Open
voloch_2009_vp.pdf 74.32Kb PDF View/Open
voloch_2009_op.pdf 120.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account