Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Trendy rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu
Autor: Voloch, Jaroslav
URI: http://hdl.handle.net/10563/8336
Datum: 2009-09-30
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: application/pdf
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Teze disertační práce řeší problematiku trendů rozvoje vztahů firmy a zákazníka na průmyslových trzích v prostředí nového marketingu. Hlavním cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního průzkumu identifikovat a zhodnotit současný stav vztahů firmy a zákazníka na průmyslovém trhu v prostřední nového marketingu v České republice s ohledem na vývojové trendy tohoto vztahu. Navrhnout postup při zavádění principů CRM do jednotlivých průmyslových společností, a tím nastínit implementační postup teoretických poznatků (východisek) do podnikové praxe. Literární rešerše (první kapitola) je selektována do čtyř základních částí. První část poukazuje na problematiku trhu, průmyslového trhu či firemního nakupování. Druhá část se věnuje definování vybraných průmyslů - stavebnictví, strojírenství, energetika. Třetí část je věnována marketingu, jeho vývojovým tendencím i problematice nového marketingu. Čtvrtá se zabývá problematikou zákazníků. Ve druhé a třetí kapitole autor definuje cíle a hypotézy disertační práce. Ve čtvrté kapitole autor uvádí metody, použité při zpracovávání disertační práce včetně definování rizik disertační práce. Obsahem páté kapitoly jsou hlavní výsledky disertační práce. Konkrétně vyhodnocení výsledků z provedeného kvantitativního a kvalitativního průzkumu. Dále je zde verifikace cílů a hypotéz. Na základě všech výsledků, autor v osmé kapitole navrhl, konkrétní doporučení pro průmyslové společnosti. Teoretické, praktické a pedagogické přínosy disertační práce jsou přiblíženy v deváté kapitole.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
voloch_2009_dp.pdf 1.650Mb PDF Zobrazit/otevřít
voloch_2009_vp.pdf 74.32Kb PDF Zobrazit/otevřít
voloch_2009_op.pdf 120.0Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet