Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Budování brandu v gastronomii: FitFoodie Restaurant
Autor: Vojáčková, Tereza
Vedoucí: Jurášková, Olga
Abstrakt: Teoretická část vysvětluje pojmy a souvislosti tří hlavních oblastí zájmu diplomové práce firemní identity, marketingových komunikací a marketingového výzkumu. Část o fi-remní identitě se věnuje její definici, významu a jednotlivým složkám firemnímu desig-nu, firemní komunikaci, firemní kultuře a produktu. Práce blíže specifikuje klíčové odliš-nosti budování značky v odvětví gastronomie. Podkapitola o marketingových komunika-cích stručně představí nástroje komunikačního mixu, proces komunikace, podrobněji se zabývá nástroji word-of-mouth, reklamou, sociálními sítěmi, event marketingem a public relations. Poslední částí teoretického základu představují pojmy marketingového výzku-mu dotazníkové šetření a SWOT analýza. Praktická část je nejobsáhlejším a nejvíce podrobným oddílem diplomové práce. Popisuje vznik značky FitFoodie Restaurant, nastavenou firemní identitu a její vliv na image v rámci lokálního trhu. Věnuje se dále jednotlivým nástrojům komunikačního mixu, které slouží k budování brandu. Za pomocí dotazníkových šetřeních a rešerše trhu analyzuje potenciál "fit foodu" v gastronomii a hodnotí současné vnímání značky po prvním roce jejího zavedení. Realizovaná zkoumání dala podněty k rozpracovanému projektu FitFo-odie Lounge, který by měl být realizován v létě 2017.
URI: http://hdl.handle.net/10563/41337
Datum: 2017-01-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 47475


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
vojáčková_2017_dp.pdf 8.909Mb PDF Zobrazit/otevřít None
vojáčková_2017_op.doc 152.5Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
vojáčková_2017_vp.doc 152Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet