Reklamní kreativní strategie v české TV reklamě na super/hypermarkety

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reklamní kreativní strategie v české TV reklamě na super/hypermarkety

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubíčková, Eliška cs
dc.contributor.author Píbil, Pavel cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T15:12:57Z
dc.date.available 2012-03-09T15:12:57Z
dc.date.issued 2011-05-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15940
dc.description.abstract Za úspěchem reklamy stojí marketingová strategie firmy, na kterou navazuje kreativní stra-tegie. Kreativní strategie se skládá z pěti částí, kterými jsou strategie sdělení, reklamní ape-ly, informační obsah, formáty reklamy a způsob realizace reklamy. Každá z nich a zároveň všechny dohromady nesou svůj zásadní podíl na finální podobě a úspěchu reklamy. V teoretické části se tato práce zabývá částmi reklamní kreativní strategie a Hofstedeho kulturními dimenzi. Praktická část práce analyzuje kreativní strategii vybraných hypermar-ketů, supermarketů či diskontů v ČR. cs
dc.format 58 s. (64 111 znaků) cs
dc.format.extent 1568747 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Reklama cs
dc.subject Televizní reklama cs
dc.subject Hofstedeho kulturní dimenze cs
dc.subject Reklamní kreativní strategie cs
dc.subject Strategie sdělení cs
dc.subject Reklamní apely cs
dc.subject Informační obsah cs
dc.subject Formáty reklamy cs
dc.subject Způsob realizace reklamy cs
dc.subject Advertising en
dc.subject Television advertising en
dc.subject Hofstede cultural dimensions en
dc.subject Advertising creative strategy en
dc.subject Communication Strategy en
dc.subject Advertising appeals en
dc.subject Informational message en
dc.subject Advertising format en
dc.subject Advertising execution en
dc.title Reklamní kreativní strategie v české TV reklamě na super/hypermarkety cs
dc.title.alternative Advertising Creative Strategy in Czech TV Advertising on Super/Hypermarkets en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.description.abstract-translated Behind the success of an advertising stands corporate marketing strategy, which is followed by crative strategy. Creative strategy consist of five fields, which are message strategy, ad-vertising appeals, content of information, advertising dimensions and ways of realization of advertising. Every one of them and all together bear its own fundamental part in the final look and success of the advertising. The theoretical part of this work deals with parts of the advertising creative strategy and Hofsted's cultural dimension. Practical part of the work analysis creative strategy of chosen hypermarkets, supermarket s or discount shops. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communications Studies en
dc.identifier.stag 18767
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
píbil_2011_bp.pdf 1.496Mb PDF View/Open
píbil_2011_vp.doc 121.5Kb Microsoft Word View/Open
píbil_2011_op.doc 131.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account